Slättåkra

Slättåkra

Slättåkra by ligger mellan Alseda och Nye i Vetlanda kommun. Byn ligger på en höjd, med undantag för Fröknabo. Från höjden erbjuds milsvid utsikt över omgivande landskap.

Namnet Slättåkra är enligt namnforskaren Jan Agertz, Jönköpings läns museum, äldst belagt Sletåkra 1403 och på 1490-talet med namnformerna Sletthakra och Slaethakra samt Slettaker år 1541, Slettackra år 1551, Slättockra år 1558 och Slättåkra år 1598. Namnets förled är är slät eller slätt, ”jämn, slät mark”. I äldre svenska gjorde man i stavningen ingen skillnad mellan slät och slätt, båda skrevs slät men uttalades olika. Efterleden är ordet åker som syftar just på uppodlad åkermark och namnet betyder därför antingen ”den jämna åkermarken” eller ”åkermarken på slätten” vilket inte med säkerhet går att avgöra. Trots den kuperade terrängen är åkrarna relativt stenfria.
Ur boken ”Kulturhistoria ur dimma – Emåns avrinningsområde” står att läsa att olika namnformer har funnits under skilda tider. Man kan då försöka åldersbestämma ortsnamnen utifrån dess förekomst och frekvens. Namn som slutar på -åkra har visat sig ha sitt ursprung i äldre och/eller yngre järnåldern (500 fKr – 1050 e Kr).

2013 var det 45 permanentboende och 19 fritidsboende i Slättåkra.

Text tagen ur fotoboken Slättåkra by, sammanställd av Lisbeth Gustafsson 2013.